Koolitused

Koolitused

Anname hea meelega Teile edasi oma praktilisi Koolitusedteadmisi, et säilitada jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist taimekasvatust Eestis.  

Viime läbi taimekasvatuse automaatika alaseid koolitusi ja infopäevi, eesmärgiga kaasajastada taimekasvatusvaldkonda. 

Usume, et andes edasi oma teadmisi on võimalik muuta tootmist ja töötlemist efektiivsemaks, ressusitõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks. 

Räpina Aianduskooli õpilane loengust : Aiandusautomaatika loeng oli super kogemus! Hea on kuulata nii suure praktilise kogemusega inimest nii kirglikult rääkimas. Mirko Metsaoru suutis oma loengu jooksul anda lisaks enda tunni kitsale teemale ka palju infot majanduse, ettevõtluse, konkurentsi, katmikalataimekasvatuse, väetamise ja taimehaiguste/kahjurite kohta. Mirko vastas igale meie küsimusele pikalt ja sisukalt ning oskas seejuures tuua palju praktilisi näiteid. Suur tänu selle loengu eest!