Koolitused

Koolitused

Anname hea meelega Teile edasi oma praktilisi Koolitusedteadmisi, et säilitada jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist taimekasvatust Eestis.  

Viime läbi taimekasvatuse automaatika alaseid koolitusi ja infopäevi, eesmärgiga kaasajastada taimekasvatusvaldkonda. 

Usume, et andes edasi oma teadmisi on võimalik muuta tootmist ja töötlemist efektiivsemaks, ressusitõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks.