Aiandi automaatika projekteerimine ja paigaldamine

Võiste Aiandi automaatika projekteerimine ja paigaldamine

Võiste Aiand (OÜ Weiss Aiand) on ligi ühe hektari suurusel katmikalal peamiselt tomateid kasvatav pereettevõte. Hetkeseisuga on kasvuhoonetest automatiseeritud ligi 0,5 hektarit. Võiste Aiandi automaatikat kontrollib Priva uusim tipptehnoloogiline süsteem “Compass” ning kastmisvee pH-d töötleb kasvuks sobivaima tasemeni TaMi Automatic-si poolt väljatöötatud pH stabilisaator (pH 7.0). 

Ükskõik, millise süsteemi (katlamaja, veefiltrid, väetussõlm, kliima, pH stabilisaator) häire  korral saadab GSM SMS valve kontroller vastava veateate eelnevalt määratud kontaktile. Juurekeskkonna ning ülekastmise parameetreid (%, EC, WC ja temp) mõõdavad Grodan Grosens ning TaMi GrowSmart sensorid.

Lisaks on Võiste Aiandisse paigaldatud ja installeeritud ka spetsiaalne Priva ilmajaam, mis tagab, et nii hoone sisekliima kui ka kastmine oleksid täpselt kontrollitud. 

Kõiki TaMi Automatics poolt loodud toodete prototüüpe testitakse reaalsetes oludes Võiste Aiandis.

Pilte automatiseeritud Võiste Aiandist: